Acest premiu este acordat dezvoltatorului unei clădiri verzi sau renovată exemplar, din România. Vor exista două secțiuni ale acestui premiu:

  • Proiectul Verde al Anului - Clădiri Mari ( > 500m²)
  • Proiectul Verde al Anului - Clădiri Mici ( < 500m²)

Notă: Vă rugăm să citiți mai întâi criteriile de înscriere de mai jos.

Proiectele pot fi construcţii noi sau clădiri deja existente care au fost renovate substanţial.

Clădirile trebuie să fie locuite și să aibă Certificat de Performanţă Energetică (reglementat de legislaţia
românească în conformitate cu Directiva de Performanţă Energetică a Construcţiilor) eliberat pâna la 31 decembrie 2014. O copie a autorizației de punere în funcțiune și de ocupare și certificatul de performanța energetică trebuie să fie incluse în studiul de caz proiectului, care trebuie să fie publicat pe Construction21.eu/Romania.

Studiul de caz trebuie să fie completat în proporție de peste 80%, astfel încât să poată fi tradus și publicat pe platforma internațională. Vă rugăm asigurați-vă că printre datele furnizate există și informații despre dezvoltator, arhitect, antreprenor general, alte companii asociate cu proiectul, chiriași (opțional ), autorizației de punere în funcțiune /  ocupare  emis, costul proiectului, inovațiile ecologice și durabile ale proiectului în cadrul capitolelor respective). La Descriere vă rugăm să precizați, de asemenea, ce impact a avut proiectul privind realizarea scopului declarat al RoGBC de transformare a industriei construcțiilor într-o industrie verde (mass-media, punct de reper iconic, etc).

Un document separat cu:

  • versiunea în limba engleză a domeniilor care necesită introducere de text
  • datele de contact ale persoanei care înscrie proiectul în concurs (nume, număr de telefon, adresă de e-mail),
  • persoana desemnată să accepte premiul acordat respectivei inițiative (aceasta este persoana care va primi invitația pentru Gala Premiilor și va fi invitat al RoGBC dacă inițiativa este selectată pentru lista scurtă de trei finaliști; poate fi delegată o altă persoană pentru acest eveniment, dar schimbarea trebuie anunțată până la data de 11 iulie 2015).

trebuie postat la Fișierele comunității RoGBC Awards.

Pentru mai multe informații puteti contacta echipa RoGBC:

  • detalii despre procesul de încărcare a informațiilor și modul în care funcționează platforma : Mihaela Nicolau ,  Construction21 Content Manager, mihaela.nicolau@rogbc.org , mobil: 0732 603 742
  • detalii despre Gala RoGBC Awards : Alex Mocanu la  Alex.Mocanu@rogbc.org, mobil:

Categoriile și punctajele aferente utilizate de Juriu

Mediul Urban | Această categorie se referă la terenul pe care a fost construit proiectul, acesta putând fi teren virgin,  teren dezvoltat anterior, sau chiar mai durabil , teren industrial dezafectat (brownfield). Aceasta se mai refera si la gradul de conservare a solului, protejarea împotriva eroziunii, minimizarea perturbării ecologice locale , protejarea și salvarea copacilor, și generarea de nișe ecologice pentru animale, prin acoperișuri verzi, de exemplu. (maxim 10 puncte)

Mediu

  • Utilizarea eficientă a apei | Această categorie este menită să reflecte gradul în care proiectul utilizează resursele de apă din toate punctele de vedere. Aceasta include apa furnizată de oraș, apă potabilă folosită la birou, apa de ploaie și apa de suprafață. Se folosesc sisteme cu debit mic și toaletele cu consum redus de apă? Au făcut un efort de a reduce cantitatea de deșeuri și consumul de energie cu privire la apa potabilă îmbuteliată? S-au făcut eforturi pentru a face uz de apa de ploaie sau pentru creșterea retenției apei pe site și reîncărcare stratului acvifer? (maxim 10 puncte)
  • Calitatea mediului interior / sănătate și bunăstare | Această categorie se referă la importanța pe care o dă proiectul  sănătății ocupanților și creării unui mediu care promovează stilul de viață sănătos. Acest lucru este realizat printr-o bună calitate a aerului obținută cu ajutorul materialelor cu emisii reduse de COV; o bună ventilație; o bună evacuare, filtrare, plante de interior și monitorizare a calității aerului. Alte aspecte care promovează sănătatea și bunăstarea sunt luate în considerare ca locuri de parcare pentru biciclete și vestiare, terase cu  vegetație pentru pauze si chiar pentru lucru. (maxim 10 puncte)

Energie și Sisteme | Această categorie se referă atât la elementele active cât și la cele pasive. Elementele pasive sunt : izolarea, proiectare solară eficientă și umbrire, ventilatie naturală etc. Elementele active sunt : sisteme inteligente de iluminat eficiente, cuptoare și răcitoare cu consum redus de combustibil, sursele regenerabile de energie și producerea de energie electrică. (maxim 20 de puncte)

Inovație | Această categorie se referă la materialele utilizate în construcții. O parte semnificativă din materialele folosite sunt materiale reciclate sau produse refolosite post-consum? Au materialele folosite un impact de fabricație  mic din punct de vedere al poluării generate și energia consumată? Au fost deșeurile din construcții minimizate pe site ? Materialele provin din surse locale? (maxim 10 puncte)

Părți implicate - Design Inovativ | A implementat acest proiect elemente care evidențiază trăsăturile cladirilor verzi și acest proiect prin aspectul estetic și soluții inovatoare la anumite problemele? (maxim 10 puncte)

Impact | Cât de mare este impactul proiectului în realizarea obiectivului declarat al RoGBC de transformare a industriei construcțiilor într-o industrie verde (mass-media, punct de reper iconic, etc)? (maxim 10 puncte)

Numărul de Like-uri  primite pentru articolul postat în secțiunea Noutăți pe platforma Construction21.eu/Romania  pot aduce un maxim 20 de puncte.

 Guide

Ultima actualizare la 09-07-2015 de Mihaela Nicolau

  • VIEWED 1637 TIMES

Structura paginii