•  Creat 16-01-2013
  •  Proprietar: Ramona Crusitu
  •   8 Membri
  •  comunităţi locale: 21
  •  Membership: comunitate deschisă
  •   533

Acest proiect a fost finanţat cu susţinere din partea Comisiei Europene.

Această publicaţie reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

 

Protocolul de la Kyoto, semnat la 11 decembrie 1997, a intrat în vigoare pe 16 februarie 2005 și a fost ratificat de 183 de țări în 2010. Din 1997 până în 2010, au apărut numeroase inițiative naționale. Profesioniștii au răspuns foarte diferit noii situații în  procesul lor de formare profesională. Cererea pentru educație și training în domeniul construcțiilor sustenabile este foarte crescută.

Cunoștințele acumulate din 1997 sunt numeroase dar dispersate și fragmentate și prin urmare rămân adesea neutilizate. Rezultă astfel că ar exista două mari goluri de umplut:

-      ...

Acest proiect a fost finanţat cu susţinere din partea Comisiei Europene.

Această publicaţie reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

 

Protocolul de la Kyoto, semnat la 11 decembrie 1997, a intrat în vigoare pe 16 februarie 2005 și a fost ratificat de 183 de țări în 2010. Din 1997 până în 2010, au apărut numeroase inițiative naționale. Profesioniștii au răspuns foarte diferit noii situații în  procesul lor de formare profesională. Cererea pentru educație și training în domeniul construcțiilor sustenabile este foarte crescută.

Cunoștințele acumulate din 1997 sunt numeroase dar dispersate și fragmentate și prin urmare rămân adesea neutilizate. Rezultă astfel că ar exista două mari goluri de umplut:

-       Armonizarea și actualizarea continuă a cunoștiințelor existente de către un grup de experți și specialiști

-       dezvoltarea unui transfer bidirecțional de informații între cercetarea academică și educație

Opt parteneri din cinci țări au făcut un consorțiu pentru realizarea acestui proiect:

-       două universități,  Universitatea  Tehnică Viena (TU WIEN) din Austria și Universitatea Roma TRE din Italia, ambele având un plan de cerecetare despre consrtucția durabilă

-       localitatea austriacă, ZWISCHENWASSER, din regiunea Vorarlberg, care este un exemplu pentru startegia sa de dezvoltare durabilă

-       o organizație franceză de formare a arhitecților, ARVHA, care a dezvoltat o platformă internet de e-learning care să vină în completarea formării clasice.

-       O firmă austriacă de consultanță pentru case pasive, Lang Consulting

-       Trei birouri de arhitectură: biroul austro-francez Renée Floret-Scheide, biroul grec OMADA 80 și biroul român BBM Grup

Toți cei 8 parteneri sunt implicați în educație pe tema construcțiilor sustenabile sau sunt implicați în proiectarea și construcția de clădiri sustenabile.

Proiectul se bazează pe două tipuri de transfer de informație:

-       o platformă multilingvă de training cu instrumente pedagogice de creare a conținutului, de creare a cursurilor și de gestiune a studenților

-       cele mai bune studii și cercetări ale celor două universități partenere, precum și contribuții ale celorlalți parteneri

Rezultatul preconizat este dublu:

-       inserarea unui conținut de calitate superioară în corpul platformei e-learning multilingvă

-       crearea unei rețele europeene de utilizatori deschisă deasemenea și utilizatorilor noneuropeeni

Impactul preconizat este de stabilirea pe termen lung a unei legături în sens dublu între cercetarea academică și formarea profesională. În același timp, formarea continuă se reduce la doar câteva zile de instruire, dar va deveni un instrument de lucru zilnic prin care elevul devine actor al formării sale și va dezvolta noi relații cu formatorii săi.