•  Creat 10-09-2012
 •  Proprietar: Mihaela Nicolau
 •   7 Membri
 •  comunităţi locale: 0
 •  Membership: comunitate deschisă
 •   525

Este bine cunoscut că există obstacole și bariere în calea implementării măsurilor de eficiență energetică de către companii / IMM-uri și a exploatării la maximum a oportunităților legate de Creșterea economică Verde.

Dintre aceste putem menționa:

 • Asimetria informațiilor companiilor mai mici în fața furnizorilor multinaționali
 • Lipsa, de asemenea în cadrul EPBD, de referințe clare pentru clădiri industriale și comerciale și dificultatea  actorilor de pe piață de a contextualiza beneficiile potențiale legate de punerea în aplicare a EPBD în activitatea lor de zi cu zi
 • Lipsa unei  fereastre unice pe piețele emergente la nivel european  - standarde, furnizori și  oferte
 • Dificultatea IMM-urilor mai mici și a experților profesioniști să se extindă pe piețele europene mai largi
 • Accesibilitatea ...

Este bine cunoscut că există obstacole și bariere în calea implementării măsurilor de eficiență energetică de către companii / IMM-uri și a exploatării la maximum a oportunităților legate de Creșterea economică Verde.

Dintre aceste putem menționa:

 • Asimetria informațiilor companiilor mai mici în fața furnizorilor multinaționali
 • Lipsa, de asemenea în cadrul EPBD, de referințe clare pentru clădiri industriale și comerciale și dificultatea  actorilor de pe piață de a contextualiza beneficiile potențiale legate de punerea în aplicare a EPBD în activitatea lor de zi cu zi
 • Lipsa unei  fereastre unice pe piețele emergente la nivel european  - standarde, furnizori și  oferte
 • Dificultatea IMM-urilor mai mici și a experților profesioniști să se extindă pe piețele europene mai largi
 • Accesibilitatea oportunităților de piață pentru toți actorii de pe piață, în special IMM-uri. IMM-urile trebuie să urmeze tendințele de piață și, mai ales, tendințele pe termen lung. Acestea își pot  adapta produsele mai mult spre durabilitate și performanța energetică
 • Lipsa unor instrumente financiare care să poată acoperi investiția inițială pentru lucrări de construcții sau de renovare (legate de măsuri de finanțare, ESCO (companie de servicii energetice) sau EPC(energy performance contracting), de asemenea, pentru investiții mici)
 • Lipsa de instrumente financiare pentru a sprijini  construcția de clădiri noi, în funcție de măsurile de eficiență energetică adoptate
 • Lipsa de certitudine a stimulentelor fiscale legate de economisirea de energie pentru viitor
 • Lipsa unui model unic și a unui standard de referință pentru măsurarea performanței energetice a clădirilor.

Scopul comunității va fi

 • pe de o parte, aceasta va fi o largă acțiune de conștientizare promovând adoptarea de către un număr tot mai mare de IMM-uri, a măsurilor de eficiență energetică în clădirile lor (depozite, industrie, birouri, alte clădiri);
 • pe de altă parte, va funcționa ca modalitate de promovare a oportunității de "Creștere Verde" în urma  EPBD, în special pentru IMM-urile din lanțul de aprovizionare cu produse legate de eficiența energetică a clădirilor.