TERMENI ȘI CONDIȚII

Accesul la şi utilizarea acestui site se supun următorilor Termeni şi Condiţii şi legilor aplicabile în România. Prin înregistrarea pe Construction21, utilizatorul recunoaşte că a citit aceşti TERMENI ȘI CONDIȚII, că îi acceptă şi că are peste 18 ani.

Ne rezervăm dreptul de a modifica această notificare în orice moment.


PREAMBUL


Acest site va fi o co-proprietate de cunoştinţe a numeroase organizaţii naţionale şi internaţionale. 

Nimeni nu ştie totul cu privire la toate aspectele legate de construcțiile durabile. Acest site este organizat astfel încât cei mai buni experţi (persoane fizice, organizaţii), pot comunica cu numeroşi utilizatori ai platformei. De exemplu, un expert în contractele de performanţă energetică poate crea o comunitate tematică alături de o comunitate dedicată evaluării materialelor eco, şi aşa mai departe ... până când toate problemele importante pentru practicanţi sunt acoperite şi îmbogăţite zilnic.

CONSTRUCTION21 şi principiul său de comunităţi tematice este câştigătorul unei cereri de propuneri a "Intelligent Energy for Europe", care va generaliza principiul comunităţilor tematice, conectându-le la site-ul Comisiei Europene BUILD-UP şi la comunităţile din alte ţări.

Organizaţia dumneavoastră este liberă să dezvolte conţinut şi să se alăture sistemului de informaţii cooperant CONSTRUCTION21. Vrem informaţii reale privind soluţiile din teren, vrem educaţie şi conţinut, vrem să urmărim activitatea experţilor şi să primim informații de ultimă oră cu privire la aspectele profesionale cele mai importante privind durabilitatea.

Acesta este motivul pentru care managementul, guvernanţa şi moderarea sunt deschise tuturor în co-proprietate. Proprietatea intelectuală se bazează pe modelul Creative Commons, care este proprietatea intelectuală a site-urilor cu care colaborăm.

Aceste Condiții de utilizare stabilesc termenii şi condiţiile prin care managerii platformei oferă următoarele servicii şi informaţii: studii de caz ale construcțiilor verzi, ştiri, comunităţi tematice, construirea bazei de date pentru materiale.

Orice structură cu activitate legată de planificarea urbană, de domeniul imobiliar și construcții poate deveni co-manager al platformei. Cererile pot fi depuse direct pe Website prin intermediul formularului "Contact".

 • Accesul la acest serviciu este supus aprobării acestor Termeni şi Condiţii. Orice utilizator care doreşte să se înregistreze trebuie să fi citit şi aprobat anterior, aceşti Termeni şi Condiţii.
 • Managerii C21 nu au nici o responsabilitate pentru, şi nu vor fi răspunzători pentru, conținutul postat (studii de caz, comentarii, articole).

Există mai multe moduri de a contribui la CONSTRUCTION21.

-          Nivelul 1: Contribuabil sau Expert

Un Contribuabilul poate fi orice profesionist implicat în industria construcțiilor (planificare urbană, domeniul imobiliar, construcții, industrie, design, etc), şi înregistrat pe CONSTRUCTION21.Contribuabilul poate posta un articol, un studiu de caz, crea, menţine şi dezvolta o comunitate online. Fiecare conţinut este legat de un subiect pre-definit (cuvinte cheie). Acest conţinut este sistematic validat de un moderator înainte de a fi vizibil on-line.Contribuabilul își asumă întreaga responsabilitate pentru conţinutul pe care l-a postat pe CONSTRUCTION21 şi respectă linia editorială.

-          Nivelul 2: Moderator

Moderatorul validează ştiri, studii de caz înainte ca acestea să fie postate online. În cazul în care conţinutul propus prezintă un interes internaţional, este posibil să continue cu traducerea automată prin instrumentul de traducere Google şi să adapteze traducerea după aceea.Conţinutul este apoi transferat în mod automat pe platforma europeană şi vizibil pe fiecare platformă naţională în limba engleză cu privire la studiile de caz. Acesta poate fi, de asemenea, vizibil pe site-ul Buildup sau integrat direct în baza de date Buildup.

Moderatorul este un expert în domeniile sale, recunoscut de către colegii săi şi de consiliul editorial al CONSTRUCTION21. El citeşte şi validează tot conţinutul aparţinând zonei sale pre-definite. Moderatorul este recrutat de către Content Manager, direct sau ca urmare a sugestiei altor experţi sau la cererea personală a expertului (prin intermediul paginii "Contact" a CONSTRUCTION21).

Crearea de comunităţi tematice este validată de C21 "Content Manager", în funcţie de interesul subiectului propus şi legitimitatea utilizatorului care crează comunitatea. Aceste criterii sunt stabilite de comitetul ştiinţific al Construction21. În cazul în care subiectul propus este similar cu o comunitate existentă, i se va propune utilizatorului să colaboreze cu acea comunitate, în scopul de a consolida interesul general.

Odată ce comunitatea este validată, moderatorul validează conţinutul postat ulterior. O comunitate poate fi privată (membrii pot fi acceptați numai de către manager) sau deschisă (înregistrarea fiind posibilă după completarea unei cereri disponibilă pe pagina comunităţii). Nivelul de confidenţialitate poate fi decis pentru fiecare conţinut postat de către autor.

 

-          Nivelul 3: Content Manager

Content Manager (una sau două persoane pe ţară), gestionează conţinutul site-ului la nivel naţional. El actualizează lista de subiecte, precum şi normele de organizare a CONSTRUCTION21, în funcţie de decizia consiliului editorial. El identifică şi recrutează experţi, specialişti în diferite subiecte acoperite de CONSTRUCTION21 ca și contribuabili sau moderatori. El participă la întrunirile  comitetului editorial în cazul în care sunt discutate , definite şi actualizate regulile de organizare pentru a fi puse în aplicare concomitent în toate ţările. Content Manager poate fi, de asemenea, un contributor sau un expert, în funcţie de aptitudinile sale. El este parte a organizației internaționale CONSTRUCTION21.

 

-          Nivelul 4: Webmaster
Webmaster administrează site-ul din punct de vedere tehnic în toate ţările. El nu are nici o atribuție în ceea ce privește managementul conţinutului şi este parte a organizației CONSTRUCTION21.

 

INFORMAȚII JURIDICE

Acest site este propus de către un consorţiu european condus de Institutul Francez pentru Eficienţa Energetică în Clădiri - IFPEB printr-un grant al Agenţiei Europene pentru Competitivitate şi Inovare (EACI), în cadrul schemei CIP / IEE (Energie inteligentă pentru Europa).

 

 

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 • Prezentarea şi fiecare din elementele structurale ale site-ului, inclusiv mărcile comerciale, logo-uri și nume de domeniu care apar pe site-ul CONSTRUCTION21, sunt protejate prin numele legii aplicabile în România şi aparțin managerilor.
 • Orice reproducere totală sau parţială a site-ului, fără permisiunea expresă a managerilor, este interzisă şi constituie o încălcare sancţionată în numele legii aplicabile în România. Administratorii își rezervă dreptul de a regla orice încălcare a drepturilor lor de proprietate intelectuală.
 • Pentru mai multe informaţii a se vedea capitolul numit "Proprietatea intelectuală a contribuţiilor" de mai jos.

 

 

DESCRIERE GENERALĂ A SERVICIILOR

 • Managerii propun un instrument care permite oricărui utilizator să publice şi să vizualizeze informaţii legate de planificarea urbană, domeniul imobiliar şi construcţii durabile. Utilizatorii acestui site recunosc competenţele şi tehnicile, inclusiv modul de a accesa acest site, şi au verificat că structura utilizată este virus-free şi este în perfectă stare de funcţionare.
 • Fiecare utilizator are o parolă care permite accesul la servicii și au posibilitatea să o schimbe. Utilizatorul va garanta confidenţialitatea parolei utilizate pentru a accesa serviciile şi este de acord să suporte toate responsabilităţile pentru actele comise cu parola.

 

ACCESUL LA SERVICII

 • Utilizatorii se pot conecta pe site-ul Construction21.eu şi se pot identifica cu adresa de e-mail şi parola primite anterior;
 • Utilizatorul poate edita orice conţinut postat, prin accesarea interfeţei publicaţiei, folosind numele de utilizator sau adresa lui de e-mail şi parola;
 • La înregistrarea on-line, utilizatorul se obligă să furnizeze informaţii exacte, reale, actualizate şi complete;
 • Utilizatorul se angajează să nu creeze o identitate falsă de natură să inducă pe cineva în eroare;
 • Utilizatorul este de acord să actualizeze datele furnizate la înregistrare fără întârziere, atâta timp cât toate sau o parte din aceste informaţii nu mai sunt în conformitate cu situaţia sa actuală.

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

 • Utilizatorul nu are obligaţia să posteze ceva pe site-ul Construction21.eu.
 • În cazul în care acesta decide să posteze un conţinut (tot conţinutul, comentariul, ideea, conceptul, tehnica sau date), utilizatorul trebuie să-i confere - prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii - dreptul de non-exclusivitate, irevocabil, global, permanent şi nelimitat ; care nu pot face obiectul unei sub-licenţe, nici unei obligaţii de a plăti o taxă, copiere, de a pregăti lucrări derivate, de îmbunătăţiri, distribuție, publicare, eliminare, păstrare, adăugare, şi de a-l folosi în orice mijloc cunoscut sau care urmează să fie descoperit, postării fără permisiunea, notificarea prealabilă, şi / sau compensării dumneavoastră sau a unei terţe părţi.
 • Utilizatorul este de acord că tot conţinutul postat pe CONSTRUCTION21 este posibil să fie, de asemenea, vizibil în platforma europeană Buildup.
 • Prin postarea informaţiilor, garantați că o astfel de contribuţie este exactă, nu este confidenţială şi nu încalcă prevederi contractuale sau orice alte drepturi ale unei terţe părţi. Mai mult decât atât, sunteţi de acord să informați administratorii în cazul oricărei modificări a unor informaţii furnizate la data înregistrării. Utilizatorul este de acord că conţinutul postat este în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare în România;
 • Vă reamintim că numai utilizatorul este responsabil pentru conţinutul postat de el pe site, în toate cazurile administratorii ne fiind responsabili pentru conţinutul creat de către utilizator.Utilizatorul este de acord că conținutul postat nu încalcă drepturile unor terţe părţi, inclusiv:

Conţinutul ilicit evident:

 • Conținutul postat de utilizatori, nu trebuie să incite la ură, violenţă, anorexie, fabricarea şi utilizarea explozibililor, sinucidere, rasism, antisemitism, xenofobie, homofobie, promoveze crime de război sau crime împotriva umanităţii;
 • Utilizatorii se angajează să nu posteze conţinut de natură pedofilă sau pornografie cu copii;
 • Conținutul postat de utilizatori, nu trebuie să incite oamenii să comită o crimă, o infracţiune sau un act terorist;
 • Conținutul postat de utilizatori, nu trebuie să conducă la discriminare împotriva unei persoane sau grup de persoane din cauza etniei lor, religiei, rasei, sau din cauza orientării lor sexuale sau a handicapului lor.
 • Conținutul postat de utilizatori, nu trebuie să aibă caracter pornografic;

Conţinut Litigios:

 • Înainte de orice publicare, Utilizatorul este de acord să ia cunoştinţă de normele şi limitele libertăţii de exprimare. Libertatea de exprimare permite critică, raportarea de informaţii verificate şi dovedite. Ea nu permite denigrare şi defăimare. Denigrarea, defăimarea, sau acuzaţiile unor informaţii inexacte sau în mod deliberat incomplete, astfel încât să schimbe sensul lor, poate duce la urmărirea penală a făptuitorului.
 • Conținutul postat de utilizatori, nu ar trebui să împiedice sau să fie contrară ordinii publice, moralităţii sau să ofenseze sensibilitatea minorilor;
 • Conținutul postat de utilizatori, nu trebuie să afecteze drepturile de personalitate, a vieţii private a părţilor terţe, precum şi drepturile de imagine;
 • Conținutul postat de utilizatori, nu ar trebui să fie, în sensul strict al legii, batjocoritoare sau defăimătoare;
 • Conținutul postat de utilizatori, nu trebuie să afecteze imaginea, reputaţia unei mărci sau unei oricărei alte persoane sau entitate; libertatea de exprimare permite critica, dacă aceasta este obiectivă, susţinută, şi se bazează pe evenimente reale;
 • Conținutul postat de utilizatori, nu trebuie să încalce securitatea sau integritatea nici unui Stat sau Teritoriu de orice fel;
 • Conținutul postat de utilizatori, nu trebuie să permită părţilor terţe, direct sau indirect, să achiziţioneze software piratat, numere de serie ale software-ului sau orice software care poate dăuna sau afecta în vreun fel drepturile de proprietate ale unei terţe părţi;
 • Conţinutul postat de utilizator nu trebuie să afecteze drepturile de proprietate intelectuală ale nici unei persoane sau entităţi.

 

Comerţ / Publicitate


Utilizatorul nu va încheia nici un acord cu o agenţie de publicitate neafiliată sau partener al unui Manager. Utilizatorul nu va accesa nici un material publicitar (inclusiv dar nu limitat la: text, imagine, video, link), care provine de la / propus de către o agenţie de publicitate neafiliată cu unul din Managerii C21 sau Partner.

 

 

Publicitate


Administratorii site-ului își rezervă dreptul de a insera mesaje publicitare pe site-ul web.

 

 

Proprietatea intelectuală a contribuţiilor

 • Utilizatorul garantează că toate informațiile, datele, fişierele, filmele, fotografiile, sau bazele de date sunt proprietatea sa sau sunt libere de drepturi;
 • Utilizatorul este de acord să nu utilizeze instrumentele furnizate de administratori în scopul de stocare a datelor;
 • În alte cazuri, în ceea ce priveşte utilizarea, reproducerea, reprezentarea sau comunicarea către public a unei lucrări ale minţii deţinut de către o terţă parte şi protejate de lege (inclusiv, dar nu limitat la: software, baze de date, lucrări ale minţii, mărci, nume de companii, brevete şi designs), utilizatorul este de acord să obţină o autorizaţie prealabilă sau acord de licenţă de la titularii de drepturi, în condiţii legale;
 • Utilizatorul este de acord să nu numească în contribuţiile lor Website-uri sau să includă link-uri către site-uri externe care sunt contrare legilor şi reglementărilor, care afectează drepturile unei terţe părţi sau care sunt contrare acestor Termeni şi Condiţii;
 • Utilizatorul nu poate vinde sau pune la dispoziţie contra plată unei terţe părţi, serviciile oferite de către administratori;
 • Utilizatorul va garanta confidenţialitatea parolei utilizate pentru a accesa serviciile şi este de acord să suporte toate responsabilităţile pentru actele comise cu parola.

 

Studii de caz

 • Declaraţia unui studiu de caz al unei clădiri necesită acordul proprietarului, şi autorizaţia oficială a arhitectului pentru editarea imaginilor, desenelor sau oricărui alt tip de reprezentări ale construcţiei. Invocând numele unor părţi implicate, persoane fizice sau juridice necesită acordul prealabil al acestora;
 • Declaraţia unui studiu de caz reprezintă acceptarea termenilor și condițiilor noastre privind veridicitatea cifrelor , caracteristicilor şi performanțelor publicate;
 • Contribuţiile trebuiesc făcute în cadrul politicii noastre editoriale
 • Fotografiile, imaginile şi documentele trebuie să fie scutite de redevenţe
 • Utilizatorul acceptă publicarea studiului de caz pe site-ul Buildup şi pe alte site-uri partenere Construction21 şi este responsabil pentru acordul tuturor părţilor menţionate privind studiul de caz

 

 

OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

 • Utilizatorul este de acord să nu viziteze site-ul Construction21 fără un browser care acceptă JavaScript şi să accepte cookie-uri;
 • Pentru a facilita procesul de înregistrare şi de utilizare a Website-ului, şi pentru a permite consiliului editorial Construction21 să ofere servicii personalizate şi să îmbunătăţească performanţa conținutului site-ului, utilizatorul este informat că unul sau mai multe cookie-uri vor fi plasate pe hard disk-ul lui;
 • Oricine dorește să lase comentarii sau să publice ca și autor trebuie să respecte aceşti Termeni şi Condiții. Vă reamintim că numai Utilizatorul este responsabil pentru conținutul publicat pe Internet. Managerii site-ului nu sunt în nici un fel responsabili pentru conținutul postat de utilizatori.
 • Utilizatorul nu trebuie, în ulizarea serviciului, să se angajeze în acte de orice natură care ar fi contrară legii şi a drepturilor unei terțe părţi, de asemenea, în cazul unei conexiuni dintr-o ţară străină.

 

 

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR

 • Utilizatorii sunt încurajaţi să comunice administratorilor în cazul în care observă încălcarea acestor Termeni şi Condiţii, prin formularul de contact disponibil pe pagina https://www.construction21.org/romania/  .
 • Managerii pot refuza sau suspenda conținutul litigios;
 • În ceea ce priveşte cererile de retragere sau eliminare a conţinutului, comentariilor, fotografiilor sau clipurilor video, intră sub incidența legii României .

 

 

RESPONSABILITATEA MANAGERILOR și ADMINISTRATORILOR

 • Managerii sau Administratorii nu pot fi consideraţi responsabili pentru conținutul postat pe site. Utilizatorul este de acord şi recunoaşte că el este responsabil pentru informaţiile, textul, imaginile, clipurile video, datele, fişierele postate pe site;
 • Managerii sau Administratorii nu pot fi consideraţi responsabili pentru conținutul site-ului extern şi pentru procedura de acces a acestor site-uri;
 • Managerii sau administratorii nu sunt responsabili pentru utilizarea reţelelor sociale legate de site;
 • Managerii sau Administratorii își rezervă dreptul de a include un banner sau pop-up pe site-ul utilizatorului, oricine va fi cel căruia i se face publicitate.
 • Managerii sau Administratorii își rezervă dreptul de a suspenda temporar serviciile din motive de întreţinere, proceduri de actualizare.
 • Administratorii nu au nici un control asupra conținutului pe care Utilizatorul sau alte persoane le vor prezenta în timpul utilizării.
 • Administratorii nu sunt obligaţi să verifice identitatea utilizatorilor atunci când aceştia se conectează la Website sau să asigure conţinutul pe care acesta îl postează. Trebuie să ne informați imediat, în orice caz de abuz.
 • Înainte de înregistrare, Utilizatorul trebuie să stabilească limitele contribuţiei sale şi trebuie să se asigure că informaţiile furnizate nu vor aduce prejudicii nimănui sau vre unei organizaţii.

 

INFORMAȚIILE ȘI CONFIDENȚIALITATEA

 • În conformitate cu legislaţia aplicabilă în România în ceea ce priveşte tehnologia internetului, baze de date şi libertatea individuală, protecţiei datelor, utilizatorul poate în orice moment, să aibă acces la CONSTRUCTION21 pentru modificarea, suprimarea, rectificarea oricăror date cu caracter personal rămase pe Website;
 • Administratorii se angajează să nu utilizeze datele cu caracter personal colectate în timpul înregistrării utilizatorului în scopuri comerciale;
 • Utilizatorul va putea să-și închidă contul sau să-și schimbe adresa de e-mail prin trimiterea unei cereri administratorului prin formularul de contact;
 • După ştergerea contului său, tot conținutul postat va fi stocat pe Construction21. Numai numele de utilizator va fi șters;
 • Utilizatorul autorizează Construction21 să folosească adresa de e-mail furnizată la crearea contului său pentru a-i trimite mesaje legate de managementul contului său. În cazul în care utilizatorul doreşte, şi numai în cazul în care parametrii definiţi de el în "Profilul meu", sau în momentul creării contului său permite, acesta poate să primească, de asemenea, informaţiile selectate de la platformă sau de la partenerii Construction21 selectați de către Administratori;
 • Fiecare utilizator este de asemenea informat că datele sale personale, inclusiv interesele declarate, pot fi folosite de Construction21 pentru a propune contacte de prietenie cu alţi membri, selectate pe baza datelor declarate;
 • Fiecare utilizator stabileşte nivelul de confidenţialitate pe care doreşte să o atribuie fiecărui conţinut postat. În mod similar, el poate decide dacă vizibilitatea profilului său şi înregistrarea lui în listă sunt publice sau nu.

 

LEGEA COMPETENTĂ


Website-ul CONSTRUCTION21.EU/romania/   se supune legislaţiei României .