IDĖJA. Tinklalapyje pristatoma Bernardinų sodo (pav.) teritorinė bendruomenės savikūros idėja. Rubrika yra skirta norintiems prisijungti prie bendraminčių bendruomenės ir būti aktyviais miesto visuomenės nariais tokiose veiklos, kaip visuomenės demokratėjimo; „žaliųjų“ statybų ir architektūros; aplinkos apsaugos; energetikos ir gamtos išteklių; ES ir tarptautinės teisėkūros; komercinės; nekilnojamojo turto; viešųjų pirkimų; kraštovaizdžio formavimo ir kt., srityse. Ši aktualijų rubrika yra paskata vienytis į diskusijų platformą, ir gauti informaciją rūpimais klausimais virtualioje aplinkoje.

BENDRUOMENĖS INICIATYVINĖS GRUPĖS APRAŠYMAS.

Bernardinų sodo (buvusio Sereikiškių parko) pritaikymo visuomenės poreikiams darbo grupė yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos formalizuota savanoriškais pagrindais dirbanti ekspertų grupė (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-18 Įsakymas Nr. 30-145 „Dėl Bernardinų sodo (Sereikiškių parko) pritaikymo visuomenės poreikiams darbo grupės sudarymo“, kurios pagrindiniai tikslai yra skleisti informaciją apie Bernardinų sodo pritaikymo visuomenės poreikiams galimybių, telkti tikslinę teritorinę bendruomenę, kuri kaip parko šeimininkė rūpintųsi juo po rekonstrukcijos, teiktų rekomendacijas sodo veiklai optimizuoti.

Visuomeninės grupės nariai:

Doc. dr. J. Jakaitis, grupės pirmininkas, VGTU Architektūros instituto direktorius;

R. Sanderson, grupės sekretorė, VšĮ‚ Vilniaus miesto parkai kraštovaizdžio architektė;

G. Čeponytė, Vilniaus miesto savivaldybės atstovė;

R. Juodkaitė, VU Botanikos sodo sk. vedėja;

M. Mačiulis, VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ atstovas;

A. Malakauskis, Pranciškonų parapijos atstovas;

Dr. A.Skirdaila, VU Botanikos sodo direktorius;

Prof. M.Šaliamoras, VDA.

APIE BERNARDINŲ SODO PROJEKTĄ.

Buvęs Sereikiškių parkas 2012 m. balandžio – 2013 m. gegužės mėnesiais  yra uždarytas pertvarkymui pagal SĮ „Vilniaus Planas“ parengtą techninį projektą. Pertvarkymo darbai planuojami baigti 2013 m. pirmoje pusėje, o atidarytas želdynas bus vadinamas Bernardinų sodu. Prieš pertvarkymą sodas buvo tvarkomas ir prižiūrimas kaip vienas iš miesto centrinės dalies parkų pagal to meto galimybes.

Pagrindinės problemos buvo - sodo kaip vientiso, išskirtinio vieneto neidentifikavimas, teritorija buvo praradusi savo reikšmę - kaip seniausias, turiningiausią istoriją turintis miesto želdynas su išlikusiais A.V. Strauss‘o projektuotais ir įrengtais elementais.

Sprendimas Bernardinų sodą rekonstruoti buvo priimtas siekiant identifikuoti teritoriją kaip vieną svarbiausių Vilniaus miesto viešųjų erdvių, pažymint XII a. siekiančią istoriją, primenat skirtingą parko paskirtį įvairiais amžiais ir laikotarpiais (Šventoji giraitė (XII , Bernardinų sodas, Vilniaus universiteto botanikos sodas, Vilniaus miesto viešas parkas, Jaunimo sodas, Sereikiškių parkas).

Po rekonstrukcijos tai bus pirmasis Vilniuje ir Lietuvoje tokio tipo viešas miesto parkas, kuris turėtų atgauti autentiškus, XIX amžiaus pabaigoje buvusius bruožus: atvirų – uždarų erdvių sistemą, istorine informacija remiantis suformuotą centrinę parko dalį, botanikos ir vienuolyno augalų ekspozicijas, alpinariumą, rožyną ir kitus istorinius elementus. Atnaujinta erdvė bus pritaikyta Vilniaus m. svečių ir šiuolaikiniam lankytojų kultūriniams, edukaciniams ir rekreaciniams poreikiams.

KODĖL AKTUALU BURTIS Į TERITORINĘ BENDRUOMENĘ. Iš viešoje erdvėje matomų pasisakymų ir publikacijų bei profesionalioje aplinkoje girdimų minčių aiškėja, kad objektyvios informacijos apie Bernardinų sodo projektą trūksta nuo pat jo įgyvendinimo pradžios. Taip pat nepakanka objektyvios informacijos, skirtos plačiajai visuomenei, apie miestų želdynų problematiką, trūksta diskusijų ir praktinių forumų šia tema, o taip pat patirties ir metodų grįžtamam ryšiui su visuomene užtikrinti, kuriuo remiantis būtų galima formuoti darnią želdynų tvarkymo politiką. Darbo grupė kartu su Bernardinų sodo administracija remdamasi sukaupta informacija apie parkų tvarkymą bei kitų šalių patirtimi siekia plėtoti sampratą apie istorinių parkų miestuose teikiamą visuomenei naudą, pagerinti informacijos sklaidą ir užtikrinti visuomenės bei vietos valdžios sanglaudą.

TINKLALAPIO RUBRIKOS TIKSLAS. Remiantis Vakarų praktika paskatinti visuomenę jungtis į tikslinę teritorinę bendruomenę. Siekiant šio tikslo sprendžiami uždaviniai:

-        siekti informuoti, šviesti visuomenę apie vertybines miesto charakteristikas, želdynų šiandieninę būklę, kraštovaizdžio architektūros objektus, kurie formuoja miesto savitumą;

-        paskatinti profesionalų ir plačiosios visuomenės dialogą ir diskusijas šia tema forumuose, konferencijose, seminaruose ir kituose ateities renginiuose;

-        Sukauptos informacijos pagrindu parengti ir išleisti informacinį leidinį taip pat ir elektroniniame ištekliuje;

-        Šia veikla  suformuoti Bernardinų sodo bendruomenę.

Bibliografija: http://www.ai.ar.vgtu.lt/praktika/

 Web link

Paskutinis atnaujinimas 03-02-2013Jonas Jakaitis

  • VIEWED 1308 TIMES

Puslapio struktūra


Kviečiu išsakyti nuomonę.

J.J.

 Jonas Jakaitis 03-02-2013