•  sukurta 18-04-2012
 •  Vadovas: Jonas Jakaitis
 •   22 Nariai
 •  Bendruomenės mūsų šalyje: 1
 •  Narystė: atviroje bendruomenėje
 •   1938


Darnios „žaliosios“, tvarios ar kitokių panašių bendruomenių idėja pasaulyje nėra nauja. Išties, žmonijos istorijoje "žaliosios" idėjos buvo siejamos su tuo, kaip žmonės sugyvena su aplinka. Anksčiau gyvenusios kartos nežinojo darnumo ideologijos, tačiau žmonija jau XIX a. suprato, koncentruotos urbanistikos, kompaktiško miesto, sveikos aplinkos, švaraus oro ar gėlo vandens, derlingos žemės priklausomybės kaip žmogaus ir gyvenamosios aplinkos formavimo dalyvių diskurso reikšmę.  

Šių dienų samprata atspindėta Bristolio susitarime (ODPM, 2005, p. 6). Tvarios bendrijos apibrėžiamos kaip „vietos, kuriose dabar ir ateityje žmonės nori gyventi ir dirbti. Jos atitinka skirtingus gyvenančių ir būsimų gyventojų poreikius, jautrios aplinkai ir prisideda prie aukštos gyvenimo kokybės. Jos yra saugio...


Darnios „žaliosios“, tvarios ar kitokių panašių bendruomenių idėja pasaulyje nėra nauja. Išties, žmonijos istorijoje "žaliosios" idėjos buvo siejamos su tuo, kaip žmonės sugyvena su aplinka. Anksčiau gyvenusios kartos nežinojo darnumo ideologijos, tačiau žmonija jau XIX a. suprato, koncentruotos urbanistikos, kompaktiško miesto, sveikos aplinkos, švaraus oro ar gėlo vandens, derlingos žemės priklausomybės kaip žmogaus ir gyvenamosios aplinkos formavimo dalyvių diskurso reikšmę.  

Šių dienų samprata atspindėta Bristolio susitarime (ODPM, 2005, p. 6). Tvarios bendrijos apibrėžiamos kaip „vietos, kuriose dabar ir ateityje žmonės nori gyventi ir dirbti. Jos atitinka skirtingus gyvenančių ir būsimų gyventojų poreikius, jautrios aplinkai ir prisideda prie aukštos gyvenimo kokybės. Jos yra saugios ir visa apimančios, tinkamai suprojektuotos, pastatytos ir valdomos, taip pat teikia lygias galimybes ir geras paslaugas visiems“ .

Šios sampratos kontekste kuriamas „Žaliosios“ bendruomenės diskusijų tinklas, kuris turėtų apimti teritorinių bendruomenių (TB) gyventojus. Šiandien aplinkos ir miestų formavimo dalyvių diskursas vertinamas per miesto užstatymo tankio ir intensyvumo rodiklius, kompleksiškumo laipsnį, automobilizacijos intensyvumą, mobilumą, energijos vartojimo efektyvumą, teisinę bazę. Atveriamas platus temų, draugiško aplinkai miestų formavimo ir patirčių diskurso laukas, galintis padėti rasti atsakymus į globalaus pasaulio visuomenei iššūkius.

Diskurso potemės:

 1. Teritorinių bendruomenių savikūros reikalai.
 2. Urbanistinės politikos problematika.
 3. Urbanizuotų teritorijų tankio problematika.
 4. Miestų modernizavimo ir efektyvaus energijos vartojimo problematika.
 5. Transporto infrastruktūros vystymo problematika.
 6. Socialinės infrastruktūros ir viešųjų erdvių formavimo problematika.


Jonas JAKAITIS