•  sukurta 21-03-2012
 •  Vadovas: Vladas Misius
 •   21 Nariai
 •  Bendruomenės mūsų šalyje: 0
 •  Narystė: atviroje bendruomenėje
 •   2604

 • Įžanga į temą, kurią nagrinės bendruomenė
 •  21 amžiaus pasaulyje turime galvoti apie naują miesto projektavimo viziją, kuri teigiamai keistų miestų augimą. Energijos valdymas vietos lygmeniu yra svarbiausias miestų projektavimo aspektas, į kurį nebegalima žiūrėti atsainiai – jį būtina kruopščiai išnagrinėti.

  Miestų projektavimas susijęs su vieta, kurioje gyvename ir dirbame: su tuo, kaip  ši vieta sukuriama ir valdoma, kaip ji įsivaizduojama ir tampa įgyvendintina. Vėliau miestų konstruktoriai dirba su fizine jos forma. Po pusės šimtmečio, kai projektavimo darbai sukosi apie automobilius, dabar abi disciplinos vėl atsigręžia į žmogų.

   Būtina apsvarstyti, kaip miestų plėtra skatina kūrybiškumą, naujoves ir ekonominę raidą. Be to, privalome įvertinti, ar šis projektas įtraukia visus pilieč...

  1. Įžanga į temą, kurią nagrinės bendruomenė

   21 amžiaus pasaulyje turime galvoti apie naują miesto projektavimo viziją, kuri teigiamai keistų miestų augimą. Energijos valdymas vietos lygmeniu yra svarbiausias miestų projektavimo aspektas, į kurį nebegalima žiūrėti atsainiai – jį būtina kruopščiai išnagrinėti.

  Miestų projektavimas susijęs su vieta, kurioje gyvename ir dirbame: su tuo, kaip  ši vieta sukuriama ir valdoma, kaip ji įsivaizduojama ir tampa įgyvendintina. Vėliau miestų konstruktoriai dirba su fizine jos forma. Po pusės šimtmečio, kai projektavimo darbai sukosi apie automobilius, dabar abi disciplinos vėl atsigręžia į žmogų.

   Būtina apsvarstyti, kaip miestų plėtra skatina kūrybiškumą, naujoves ir ekonominę raidą. Be to, privalome įvertinti, ar šis projektas įtraukia visus piliečius. Be to, svarbu žinoti ir tai, kaip keičiasi ir tobulėja patys gyventojai, ar jie rūpinasi aplinka ir ją tausoja, kaip jie integruoja į naująjį modelį įvairias „žaliąsias“ erdves, miesto žemdirbystę, miesto paslaugas ir patogumus.  

   1.1   . Svarbiausių sąvokų apibrėžimas

  Miesto energija

   

  • pažangieji elektros tinklai
  • miesto sąvokos
  • miesto paslaugos
  • pažangios sistemos
  • paskirstytasis tiekimas

  Miesto vanduo

  • Geriamojo vandens tiekimas
  • Nuotėkų šalinimas
  • Uostų ir vandens kelių inžinerija
  • Hidrotechnikos inžinerija
  • Potvynių prevencija ir kontrolė
  • Pakrančių apsauga

  Miesto vadyba

  • Infrastruktūros valdymas
  • Lėšų skyrimas savivaldybei ir finansai
  • Klimato poveikio valdymas
  • Miesto paslaugos

  Miesto pastatai

  • Infrastruktūros inžinerija
  • Žalieji pastatai/ žalieji miestai
  • („žaliosios“) statybinės medžiagos

  Miesto erdvės

  • savivaldybės ženklai/miesto ženklai
  • miesto įrengimas
  • savivaldybės apšvietimas/  miesto apšvietimas

  Miesto judumas

  • vietos viešasis transportas
  • dalijimasis automobiliais
  • elektroninis judumas
  • logistika
  • judumo infrastruktūros paslaugos
  • Pažangiosios eismo sistemos / Pažangiosios transporto sistemos

  Miesto automatizavimas

  • Valdymo sistemos
  • Elektros automatizavimas
  • Procesų automatizavimas
  • Infrastruktūros automatizavimas
  • Eismo automatizavimas

  Miesto atliekų valdymas

  • Miesto kasyba
  • Šiukšlių surinkimas
  • Atliekų tvarkymo technologijos
  • Atliekų pavertimas energija
  • Atliekų tvarkymo paslaugos
  • Perdirbimas

  Miesto sauga ir saugumas

  • Priežiūros sistemos ir centrai
  • Apsauga itin saugi
  • Infrastruktūra
  • Vaizdo stebėjimas
  • Įspėjimo sistemos
  • Nuo gedimų apsaugota komunikacija

  1.2   . Teisinis reglamentavimas ir politinis kontekstas:

  Europos Sąjungos strategijos:

  -          Komisijos komunikatas Europos parlamentui ir tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, regionų komitetui dėl  atsinaujinančiosios energijos, siekiant 2020 m. tikslo – konkurencingos, darnios ir saugios energetikos sistemos:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0639:EN:HTML:NOT

  -          Europos parlamento ir tarybos direktyva   2002/91/EB:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0091:EN:HTML

  Lietuvos strategijos:

  -          Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategija:

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=376097

  -          Nacionalinė darnaus vystymosi strategija

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=396083 

  1.3   . Svarbiausios organizacijos

  Aplinkos ministerija

  Prioritetai:

  1. Integruotos užterštumo prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo sistemos sukūrimas
  2. Neigiamo transporto poveikio aplinkai mažinimas.
  3. Pavojingų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.
  4. Vandens išteklių valdymo, atsižvelgiant į upių baseinų regionus, organizavimas
  5. Valstybinės vandens išteklių valdymo tobulinimas
  6. Klimato kaitos kontrolės mechanizmo sukūrimas.
  7. Aplinkos oro kokybės kontrolės vertinimas ir valdymas.
  8. Darnaus cheminių medžiagų valdymo strategijos įgyvendinimo organizavimas.
  9. Darnus atsinaujinančių energijos šaltinių vystymasis.

   

  1.4   . Tarptautiniai įvykiai

  Europos Žaliosios sostinės apdovanojimai (angl. European Green Capital awards ) – Europa yra miesto visuomenė, susidurianti su daugybe aplinkosauginių iššūkių. Europos Komisija yra seniai konstatavusi, kad gerinant aplinką, svarbus vaidmuo tenka vietos valdžios institucijoms  ir jų nuoširdaus angažavimosi į procesą lygiui.  

  Nuo 2010 m. kasmet vienas Europos  miestas bus skelbiamas Metų Žaliąja sostine. Apdovanojimas skiriamas miestui, kuris:

  • Nuosekliai laikosi aukštų aplinkosaugos standartų;
  • Yra įsipareigojęs laikytis ambicingų aplinkos gerinimo ir darnaus vystymosi tikslų dabar ir ateityje;
  • Yra pavyzdys, kuris įkvepia kitus miestus ir rodo gerosios patirties pavyzdį  visiems  Europos miestams.

  Šis trumpas  vaizdo įrašas pasakoja apie  tai, kokie yra Europos Žaliosios sostinės  privalumai: http://www.youtube.com/watch?v=tjNUBYviNNM&feature=youtu.be

   2.       C21 teminis tinklas

   2.1   . Veikiančios  interneto diskusijų grupės arba teminės bendruomenės:

  -          Cosntruction21 Europos naujoviškos žaliosios urbanistikos bendruomenė: http://www.construction21.eu/community/pg/groups/6108/innovative-green-planning-community/

  -          Cosntruction21 Lietuvos naujoviškos žaliosios urbanistikos bendruomenė: http://www.construction21.eu/lietuva/community/pg/groups/26/alioji-urbanistika/

   „Linkedin“ grupės: daugiau su šia tema susijusios medžiagos rasite:

  -          GREEN CITIES: Smart Growth & Sustainability for the DENSE URBAN CONTEXT: 9 459 nariai ( 2013.01.28 duomenimis)

  -          Urban Planning Group: 24 052 nariai (2013.01.28 duomenimis)

  -          Smart City: Urban planning and building 108 nariai (2013.01.28 duomenimis)

  -          Green Real Estate: Building, Design, Planning, Products 2 478 nariai (2013.01.28 duomenimis)

  -          Building Green, a Sustainability Group 20 823 nariai (2013.01.28 duomenimis)

  -          Green Real Estate 11 987 nariai (2013.01.28 duomenimis)

   

  2.2   . Ką pasiūlys C21

  -          -        Daug įvairaus turinio: ne tik erdvę diskusijoms, bet ir galimybę parsisiųsti dokumentų, atvejo tyrimų, išvadų ir pan. (tuo ji skiriasi nuo, pvz., „LinkedIn“ ar „Twitter“).

  -          Bendruomenė turėtų labiau koncentruotis į žaliosios urbanistikos priemones, programas, rezultatus, metodologiją, ir pan.

  2.3   . Svarbiausias turinys

  -          Atvejo studijų, tiriančių tam tikrus naujoviškos žaliosios urbanistikos aspektus, analizė.

  -          Nuorodos į svarbius dokumentus ir įvykius.

  -          Trumpos ataskaitos, pateikiančios svarbiausių temų, kuriomis galėtų diskutuoti vartotojai, aprašymus. 

  -          Naujienos apie įdomius įvykius, tyrimų projektus, institucijas, ir pan. 

  2.4   . Moderatoriai

  -          Moderatorius  moderuos visą tinklą.

  -          Apžvalgininkai bus kviečiami kurti naujas grupes pagrindinio tinklo kontekste ir joms vadovauti. Būtų idealu, jei šie moderatoriai būtų patyrę praktikai.

  3.     Temų diskusijoms bendruomenėse pavyzdžiai

  3.1   Aprašomų duomenų šaltiniai?

  3.2   .  Programinės įrangos priemonės: bendrosios ir specialiosios programinės įrangos priemonės

  3.3   .  Naujoviškos žaliosios urbanistikos tyrimo apimtis: išsamus, supaprastintas ar apžvalginis tyrimas?

  3.4   .  Europos bazinis scenarijus?
  All
  Posted
  Shared
  Paskelbė Vladas Misius
  21-05-2013

  Document 1532| 0
  Paskelbė Vladas Misius
  21-05-2013

  Document 1433| 0
  Paskelbė Vladas Misius
  21-05-2013

  Document 1523| 0
  Paskelbė Vladas Misius
  21-05-2013

  Document 1601| 0
  Paskelbė Vladas Misius
  21-05-2013

  Document 1456| 0
  Paskelbė Vladas Misius
  21-05-2013

  Document 1528| 0
  Paskelbė Vladas Misius
  21-05-2013

  Document 1522| 0
  Paskelbė Vladas Misius
  21-05-2013

  Document 1525| 0
  2012-05-11 LR Seime įvyko I Seimo Aplinkos apsaugos komiteto, VGTU Architektūros fakulteto i (...)
  Discussion 574| 0
  Ar esate susipažinę su tvarių pastatų sertifikavimo sistemos?
  Discussion 588| 0