•  sukurta 10-06-2012
 •  Vadovas: Jonas Jakaitis
 •   11 Nariai
 •  Bendruomenės mūsų šalyje: 0
 •  Narystė: atviroje bendruomenėje
 •   763

Kadangi „Kainų ir eksploatacijos“ bendruomenė bus įsteigta europiniu C21 lygmeniu, ši bendruomenė turės atlikti nevienareikšmišką vaidmenį visose dalyvaujančiose šalyse. Kaip matome iš žemiau pateikto paveikslo, nevienalytė Kainų ir eksploatacijos bendruomenė yra susijusi su plačiu spektru normų, standartų ir (visaapimančių) iniciatyvų Europos lygmeniu. Nesigilinant į smulkmenas, pažymėtina, kad ji yra neabejotinai svarbi dėl to, kad pateikia rentabilių būdų įgyvendinti visus politinius pageidavimus ir reikalavimus, susijusius su tvariais pastatais, o sąnaudos ir piniginė nauda yra didžiausios paskatos ekonominiams ir socialiniams subjektams siekti būdų kurti visuomenę, kur pastatai išvis neeikvoja energijos.

Nacionaliniu lygmeniu, priklausomai nuo to, kokią tautą nagrinėsime, tvarios stat...

Kadangi „Kainų ir eksploatacijos“ bendruomenė bus įsteigta europiniu C21 lygmeniu, ši bendruomenė turės atlikti nevienareikšmišką vaidmenį visose dalyvaujančiose šalyse. Kaip matome iš žemiau pateikto paveikslo, nevienalytė Kainų ir eksploatacijos bendruomenė yra susijusi su plačiu spektru normų, standartų ir (visaapimančių) iniciatyvų Europos lygmeniu. Nesigilinant į smulkmenas, pažymėtina, kad ji yra neabejotinai svarbi dėl to, kad pateikia rentabilių būdų įgyvendinti visus politinius pageidavimus ir reikalavimus, susijusius su tvariais pastatais, o sąnaudos ir piniginė nauda yra didžiausios paskatos ekonominiams ir socialiniams subjektams siekti būdų kurti visuomenę, kur pastatai išvis neeikvoja energijos.

Nacionaliniu lygmeniu, priklausomai nuo to, kokią tautą nagrinėsime, tvarios statybos srityje rasime kitokių normų, iniciatyvų ir standartų. Turint omenyje šį kompleksiškumą, „Kainos ir eksploatacijos“ bendruomenė neturėtų siūlyti jokios metodologijos, kuri leistų pasiekti anksčiau nurodytų tikslų (nurodytų darbo aprašyme), o įgyvendinimą ir turinio realizavimą turėtų palikti suinteresuotiems dalyvaujančių valstybių dalyviams. Toks požiūris praturtins bendruomenę  skirtingoms tautoms reikalingu ir tinkamu turiniu, kadangi Vokietijos rinkoje vykstančios diskusijos ir taikomi metodai bus kitokie, negu, pavyzdžiui, diskusijos ir metodai Ispanijoje.

Siekiant išsaugoti būtiną laisvės lygį ir užtikrinti reikiamą turinį šio WP tikslui pasiekti: „visoje Europoje praktiškai palengvinti konkurenciją dėl energinio naudingumo ir tvarumo taikymo renovacijai ir naujai statybai. Tokios transeuropinio lygmens konkurencijos skatinimas yra gyvybiškai svarbus“, bendruomenės struktūra iš pat pradžių turi būti tokia, kuri būtų tinkama abiems numatytiems tikslams pasiekti. Ši struktūra yra savotiški rėmai, kuriuos galima užpildyti turiniu, atsižvelgiant į specifinius įvairių rinkų poreikius, nepaneigiant to atvirumo, kuris bendruomenę padaro patrauklią. Norimus rėmus galima sukurti, papildant bendruomenę svarbiausiomis subkategorijomis, kurios jau būtų ekspertų aptartos europiniu lygmeniu. Remdamiesi savo patirtimi ir vykusiomis diskusijomis, siūlome tokį pavadinimą ir subkategorijas: 

 • Bendruomenės pavadinimas:
  EKOLOGINĖ VERTĖ – Sąnaudų įtraukimas į pastatų vertinimą, remiantis gyvavimo ciklu
 • Subkategorijos:
 1. Dalinių investicijų ekonominė vertė
 2. Visiškų investicijų ekonominė vertė
 3. Išorinių sąnaudų internalizavimas; Poveikio aplinkai ir būsimų sąnaudų paraleliškumas
 4. Socialinių aspektų kiekybinis įvertinimas ir vertė
 5. Pastato vertės išsaugojimas ir padidinamas

Šios temos turėtų sudominti reikiamas suinteresuotąsias puses iš visų valstybių. Dar vienas privalumas būtų tai, kad atsirastų galimybė rinkoms konkuruoti. Tikėtina, kad diskusijos tarp labiau „pažengusių“ suinteresuotųjų pusių bus vyks kitokiu lygmeniu, jas labiau domins 3-5 temos. Mažiau pažengę dalyviai galės stebėti diskusiją ir pritaikyti ją savo poreikiams ir vykdomiems darbams, pasiūlyti savo sprendimus, kurie gali sudominti kitus suinteresuotuosius dalyvius.  Taigi gali atsirasti mainai tarp vidaus ir išorės rinkų, o tai suinteresuotiems dalyviams duoda galimybių rasti sprendimus už įprastos aplinkos ar rinkos ribų.

Laikantis tokio požiūrio, bendruomenei naudos gali duoti du svarbiausi „formatai“:  

 • „Gerosios praktikos“ pavyzdžių aprašymai, kurie kiekvienam leidžia gauti patirties iš realaus pasaulio (susijęs su C21 „Naujovės“)
 • „Dokumentai diskusijoms“, kurie skirti palengvinti mokslinių ir politinių idėjų mainus, kad bendruomenė galėtų susieti visas šių temų gijas ir taptų kiekvieno dalyvio interesų „stotele“ (susiję su C21 „Naujienos“).

Abu formatai leidžia bendruomenei stebėti diskusijas.  

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Inicijuojant bendruomenę, būtina surinkti reikiamą dalyvių skaičių, kad būtų sukurtas visiems dalyviams įdomus turinys, o bendruomenė būtų pajėgi gyvuoti savarankiškai. Atitinkamos bendruomenės gyvavimu suinteresuotos šalys – tai tie, kas domisi pastatų vertinimu ir iš paklausos, ir iš pasiūlos perspektyvos. Pavyzdžiui:

 • Architektai ir projektuotojai
 • Savininkai, statybų  bendrovės
 • Sertifikatus išduodančios institucijos
 • Infrastruktūros vadybininkai
 • rangovai (reikšmingi žaidėjai, SVĮ)
 • rūmai
 • asociacijos

Siekiant juos pritraukti, pirmiausiai būtina pabrėžti pridėtinę vertę, kurią ši bendruomenė ir platforma gali jiems duoti, o būtent:

 Ekspertų forumas (ir pirkėjų, ir pardavėjų atstovai)

 1. Papildoma informacija apie jų produkciją, darbus ir idėjas sklaida socialiniuose tinkluose.
 2. Įžvalgos apie naujas rinkas, tendencijas ir sprendimus  
 3. Konkurentai čia jau dalyvauja (privalome užtikrinti jų dalyvavimą arba bent tai, kad jie rodo, ko jų prašome)
 4. Didėjantis dalyvių skaičius (būtina parodyti, pvz., koks buvo planuojamas dalyvių skaičius (žr. Priedą).
 5. Dalyvavimas nemokamas
 6. Lengva valdyti („papildomas pasiūlymas yra pasiekiamas, vos spustelėjus mygtuką kelis kartus).  
 7. Platformai nepasiteisinus, nėra ko prarasti (platformos nesusijusios su administracija ar vadybininkais à šio argumento galbūt geriau nenurodyti, nenorint sukelti neigiamų minčių apie  sėkmingą C21 veikimą)

Pažymėtina, kad suinteresuotieji asmenys gali įsitraukti žemiau nurodytais būdais ir tvarka:

 • Naudokitės asmeniniais kontaktais, pradėkite nuo žmonių, organizacijų ir bendrovių, kuriuos pažįstate
 • Susisiekite su rūmais ir asociacijoms – jie yra suinteresuoti pateikti savo nariams gerų pasiūlymų, jie puikiai paskleidžia informaciją
 • Susisiekite su bendrovėmis ir veikėjais iš anksčiau pateikto sąrašo (pasirinkite pirmuosius 2-3 punktus iš tų kategorijų, kurios jums atrodo esančios įdomiausios; interneto paieška padės jums surasti suinteresuotus asmenis, kurie galėtų užsiimti tomis bendruomenės temomis, kurios įdomios kitiems)
 • Naudokitės adresatų sąrašu.