Siekdamas tapti ekologišku darniu miestu, Birštonas pirmasis Lietuvoje pasitvirtino „EKO miestas“ koncepciją bei pradėjo įgyvendinti tarptautinį demonstracinį projektą „ECO-life“.

Paskelbė Vladas Misius

„ECO-life“ projektas – tai kompleksinis kvartalinės pastatų modernizacijos mokslinis tiriamasis ir demonstracinis projektas. Juo siekiama ypač efektyviai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, sukuriant CO2 neišmetančią bendruomenę. Tai kompleksinis projektas, apimantis gyvenamųjų, visuomeninių pastatų, socialinio būsto ir šilumos ūkio modernizavimą.

Šio projekto tikslai – energijos gamyboje įdiegti AEI (biokuro katilas, saulės kolektoriai, PV), didinti efektyvumą (kogeneracija, ekonomaizeris); energijos vartojime modernizuoti viešuosius ir daugiabučius pastatus iki aukštesnių negu standartiniai efektyvumo lygių, modernizuoti gatvių apšvietimo sistemas, įdiegti pažangią apskaitos sistemą.

Projektas yra vienas iš Europos Sąjungos programos „CONCERTO“ projektų, kuriuos įgyvendinant yra siekiama padėti bendruomenėms patvirtinti pažangius ir inovatyvius darnios energetikos sprendinius, paremtus energijos efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ekonominiu pagrįstumu. Tokio tipo projektų įgyvendinimas leidžia identifikuoti tikėtiną atsinaujinančios energijos išteklių naudojimo lygį bendruomenėse bei sukurti aukštesnę energetinių paslaugų kokybę bei pridėtinę vertę bendruomenės nariams.

Birštono savivaldybė planuoja atnaujinti 13 daugiabučių gyvenamųjų namų, t.y. 25,5 tūkst. m2, ir 3 viešuosius pastatus. Yra siekiama, kad pastatai naudotų 30 proc. mažiau energijos nei šiuo metu modernizuotiems pastatams reikalaujama nacionaliniuose reglamentuose. Dalis pastatų bus atnaujinta kaip vientisas kvartalas, kartu sutvarkant infrastruktūrą ir aplinką.

Modernizuojant centralizuoto šilumos tiekimo sistemą, planuojama įrengti 2 MW biokuro katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu bei 100 kW kogeneracinę jėgainę. Projekte taip pat numatomos darnios bendruomenės formavimo ir integravimo į energetinio efektyvumo didinimo programas veiklos.

Savivaldybė jau patvirtino „ECO-miesto“ koncepciją, Energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. Taip pat atlikti išsamūs 13 daugiabučių namų energetiniai auditai, moksliniai tyrimai, analizės, parengtos galimybių studijos: dėl pastatų šildymo, vėdinimo ir elektros sistemų optimizavimo bei dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didinimo šilumos tiekimo įmonėje. Šiuo metu rengiamas projekto įgyvendinimo finansinis planas.

Birštono „ECO-life“ projektas yra pirmasis pavyzdinis tarptautinis tokio tipo ir apimties projektas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Pabaltijo šalyse. Tikimasi, kad šio projekto metu kuriamomis techninėmis, finansinėmis, teisinėmis bei institucinės kvartalinės modernizacijos priemonėmis galės pasinaudoti ir kitos šalies savivaldybės, įgyvendinančios darnios energetikos priemones.

Infromacijos šaltinis www.delfi.lt
Moderated by : Vladas Misius

Other news in "Informacija"

Green Building & City Solutions Awards: Official provider for climate solutions!

Paskelbta 11 May 2016 - 16:00

Beyond the Paris Agreement, the fight against climate change is also taking place on the field. That’s why, Construction21 accelerates the dissemination of innovation through this international competition of exemplary buildings and (...)

Mokslo publikacija

Paskelbta 20 Apr 2013 - 09:55

Architektūros instituto kaip C21 tarptautinio projeketo dalyvio mokslo publikaciją skaityti elektroniniame ištekliuje: http://www.ai.ar.vgtu.lt/ http://www.vgtu.lt/media/files/98/taylor---francis-online----journal-of-architecture-and (...)

Tvarus miesto pastatas 2013 - Metropolitan Solutions

Paskelbta 22 Mar 2013 - 12:49

Šių metų balandžio 9 d. Hanoverio tvarios statybos parodoje Metropolitan Solutions bus apdovanoti ir pristatyti projekto Construction21 žinių platformos konkurso „tvaraus miesto pastatas“ nugalėtojai, kuriuos atrinko Constr (...)