Members of the organization

BIM/SA Barcelona Infraestructures Municiplas

  • Localisation : Barcelona - España
  • Site : www.bimsa.es
  • Type :  Institución Pública

Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) neix l'any 2004, de la transformació d'Infraestructures del Llevant, SA, amb l'objectiu d'executar les actuacions urbanístiques d'infraestructura i de dotació i concessió de serveis, incloent l'edificació, que li siguin encarregades directament o indirectament per les administracions públiques.

BIMSA està vinculada al Sector d'Hàbitat Urbà de l'Ajuntament de Barcelona, com a instrument de gestió de les inversions d'infraestructures, urbanitzacions, equipaments i edificacions singulars, per contribuir al procés de transformació de la ciutat.

Com a conseqüència de l'acord de la Comissió de Govern del dia 29 de febrer de 2012, BIMSA assumeix la fusió de les empreses ProEixample, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, 22 Arroba BCN i Pro Nou Barris.

Actividades de los miembros