BIM/SA Barcelona Infraestructures Municiplas

Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) neix l'any 2004, de la transformació d'Infraestructures del Llevant, SA, amb l'objectiu d'executar les actuacions urbanístiques d'infraestructura i de dotació i concessió de serveis, incloent l'edificació, que li siguin encarregades directament o indirectament per les administracions públiques. BIMSA està vinculada al Sector d'Hàbitat Urbà de l'Ajuntament de Barcelona, com a instrument de gestió de les inversions d'infraestructures, urbanitzacions, equipaments i edificacions singulars, per contribuir al procés de transformació de la ciutat. Com (...)

Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA) neix l'any 2004, de la transformació d'Infraestructures del Llevant, SA, amb l'objectiu d'executar les actuacions urbanístiques d'infraestructura i de dotació i concessió de serveis, incloent l'edificació, que li siguin encarregades directament o indirectament per les administracions públiques.

BIMSA està vinculada al Sector d'Hàbitat Urbà de l'Ajuntament de Barcelona, com a instrument de gestió de les inversions d'infraestructures, urbanitzacions, equipaments i edificacions singulars, per contribuir al procés de transformació de la ciutat.

Com a conseqüència de l'acord de la Comissió de Govern del dia 29 de febrer de 2012, BIMSA assumeix la fusió de les empreses ProEixample, Agència de Promoció del Carmel i Entorns, 22 Arroba BCN i Pro Nou Barris.


  •   Barcelona - España
  •   Site
  •   Institución Pública
  •  634