Toni Escudé Poulenc

Función : Arquitecto
Organización :

amaia celaya

Función : co-founder
Organización :

Isabel Sala

Función : Arquitecta técnica investigadora en la Catedra Unesco de Ciclo de Vida y Cambio Climático
Organización : Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático