D2Grids, European project on 5th Generation District Heating and Cooling (5GDHC)

  •  group:datecreated friendlytime:the 03-07-2019
  •  groups:owner: Alice Dupuy
  •   3 groups:member
  •  groups:subs: 0
  •  groups:open
  •   544

5e generatie verwarming en koeling (5GDHC), is een sterk geoptimaliseerd, vraaggestuurd, zelfregulerend energiemanagementsysteem voor stedelijke gebieden. In dit ultralage temperatuurnet met decentrale energiecentrales zorgt een gesloten thermische energiekringloop voor een warme en koude-uitwisseling binnen en tussen gebouwen. Het Interreg-project D2Grids heeft tot doel dit beproefde maar onderbenutte concept uit te rollen om het aandeel van Noordwest-Europa in duurzame energie te vergroten. 5 pilootlocaties in Bochum, Brunssum, Glasgow, Nottingham en Parijs-Saclay zullen deze impactvolle technologie demonstreren om 5GDHC-systemen te industrialiseren en het commercialiseringspotentieel ervan te vergroten.

De D2Grids online community, staat open voor alle professionals (industriële stakeholders, projectontwikkelaars, overheden...) die geïnteresseerd zijn in energienetwerken en 5GDHC-technologie. Het doel is om te zorgen voor kennisuitwisseling en interactie tussen de belangrijkste actoren.

Deze community is bedoeld voor de uitwisseling van informatie over het D2Grids-project. Zie de gemeenschappen in het Engels en Frans.

_______________________________________________

Le réseau de chaleur et de froid 5e génération 5GDHC, est un système de boucle locale énergétique en zone urbaine optimisé et piloté par la demande. Dans ce réseau basse température, dont la production énergétique est décentralisée, une boucle thermique fermée permet l’échange d’énergie entre bâtiments afin de réduire la demande en énergie totale. D2Grids, projet européen Interreg, vise à développer ce concept fonctionnel mais encore sous-exploité. Afin d’accroître sa commercialisation et démontrer sa faisabilité, 5 sites pilotes à Bochum, Brunssum, Glasgow, Nottingham et Paris-Saclay seront les démonstrateurs de cette technologie.

Cette communauté est destinée à l'échange d'information en néerlandais sur le projet D2Grids. Voir les communautés en anglais et en français.


all
posted
shared